Written by 17:00 Arnhem e.o., Natuur & duurzaamheid, Regio, Stad, dorp, buurt en wijk

Gemeente Arnhem aan de slag met 3-30-300-regel

Vanuit elke woning 3 bomen zien, 30% van de buurt in de schaduw van bomen en binnen 300 meter van elke plek een parkje. Dat is de 3-30-300-regel. Door klimaatverandering wordt de wereld steeds warmer. Daarom is het van belang dat buurten voldoende bomen hebben om te zorgen voor verkoeling. Met de 3-30-300-regel wil Gemeente Arnhem monitoren waar buurten al voldoen en waar ze nog een slag te slaan hebben.

Een aantrekkelijke, groene en gezonde omgeving

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Groen en Klimaatadaptatie: “In Arnhem zetten we flink in op het vergroenen van onze stad. Meer groen in de buurt, zorgt voor een gezonde leefomgeving voor Arnhemmers. We gaan direct aan de slag met de resultaten uit de analyse. Van wijken en buurten met te weinig groen maken we plannen voor een aantrekkelijke, groene en gezonde omgeving die klaar is voor de extremere weersomstandigheden van de toekomst.”

Scherper prioriteren

Aan de hand van verschillende data, waaronder luchtfoto’s, is bepaald of de Arnhemse wijken en buurten aan de groen-norm voldoen. Met name op het gebied van bomen zijn verspreid over de stad nog verschillende knelpunten aanwezig. In sommige gevallen zijn er te weinig bomen, terwijl op andere locaties de bomen nog jong en klein zijn of de omstandigheden om te groeien niet voldoende zijn.

Met de strategie klimaatadaptatie en het bomenplan werkt Arnhem al aan het wegnemen van deze knelpunten. De analyse van de 3-30-300-regel gebruikt de gemeente om scherper te prioriteren. Daarnaast worden de resultaten uit de analyse in diverse projecten gebruikt om te bepalen hoeveel groen in het gebied toegevoegd moet worden.

Voldoende groen op korte afstand

In een groot deel van Arnhem is een park, speeltuin of ander stuk groen op korte afstand aanwezig, zoals de 300-regel bedoeld is. Tegelijkertijd zijn er ook plekken die hier nog niet voldoende op scoren. Met name in Het Arnhemse Broek en Kronenburg en omgeving is dit het geval. Deze gebieden krijgen een hoge prioriteit bij het nemen van vergroeningsmaatregelen. Hierbij wordt gekeken naar wijkgroendagenda’s en bij grote projecten zoals spoorzone en kronenburg wordt rekening gehouden met deze norm.

In gebieden die al voldoen aan de 300-regel kijkt Arnhem de komende tijd kritisch naar de gebruiksmogelijkheden van het groen. De gemeente zet in op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen wanneer het nog niet voldoende geschikt is voor sporten, recreëren en spelen.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Close